අපි ගැන

About Us

පලාපල.lk වෙබ් අඩවිය ව්‍යාපාරික ආයතනයක් ලෙස පවත්වාගෙන යාමට Palapala.lk නමින්ම 2011 අංක 5 දරන බස්නාහිර පලාත් සභාවේ ව්‍යාපාර නාම (බ.ප.) ආර්. 3 පනත යටතේ පලාත් නාම ව්‍යාපාර නාම රෙජිස්ට්‍රාර් යටතේ ව්‍යාපාරයක් ලෙස ලියාපදිංචි කර ඇත.

පලාපල.lk ක්‍රියාත්මක අපගේ වෙබ් වැඩසටහන අප විසින්ම නිර්මාණය කරන ලද්දකි. එහි දත්ත සහ ප්‍රතිපල අප ඉදිරිපත් කරන්නේ වෛදික ජ්‍යොතිෂ්‍ය හෙවත් වේද ග‍්‍රන්ථවල ලියැ වී ඇති සුපිරිසුදු ජ්‍යොතිෂ්‍යයේ න්‍යායයන් ඇසුරෙනි. එසේම ජ්‍යෝතිෂය පිළිබඳ දැණුම මහජනයා වෙත අන්තර්ජාලය ඔස්සේ නොමිලේ ලබාදීමේ අරමුණින් ජ්‍යෝතිෂය පිළිබඳ ගැඹුරු මාතෘකා සරළ බසින් ඉදිරිපත් කිරීමට අපි උත්සාහ කරන්නෙමු.

නොමිලේ ඇති වැඩසටහන්වලට අමතරව යම් දායක මුදලක් ගෙන සපයන සේවාවන්ද, ඉතාම සාධරන අයකිරීම් කරමින් ජ්‍යෝතිෂයට අදාල විශේෂ සේවාද පලාපල.lk මගින් ඔබට ලබා ගත හැකිය.

සම්පත් බැංකුව මගින් පලාපල.lk සේවා සඳහා මුදල් ගෙවිය හැක.  

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පවතින සියළුම නීති රීති යටතේ පවත්වා ගෙන යන පලාපල.lk සමග ගණුදෙනු කරන සියළු ගණුදෙනුකරුවන් එහි නියමයන් සහ කොන්දේසි / නීති සහ රෙගුලාසි අනුව කටයුතු සිදුකල යුතුය. - නීති සහ රෙගුලාසි

අප හා සම්බන්ධ වීමට

E-Mail - palapalalk@gmail.com


Call
071 45 94 94 5
076 99 45 231
කරුණාකර ඉහත අංකවලට අමතන්න. Address - palapala.lk, Ja-Ela Road, Horagolla, Ganemulla.


Labels

2015 2020 accurate horoscope analyze aquarius Aquarius monthly horoscope Aries astrology astrology news birth horoscope Cancer Capricorn Capricorn Jupiter transit daily-horoscope December false Future horoscope Gemini Gemini monthly- horoscope history horoscope horoscope yourself July 2015 jupite jupiter jupiter in leo jupiter transit Jupiter transit for you jupiter transit in leo lagna palapla Leo libra Libra monthly horoscope monthly monthly horoscope monthly horoscope 2015 monthly- horoscope moon October October 2015 personalized horoscope Pisces Pisces monthly horoscope planets Sagittarius Sagittarius monthly horoscope Scorpio solar system sun Sun - Jupiter exchange sun and mars conjunction sun mars conjunction horoscope Taurus Taurus monthly horoscope transit transit Horoscope true ubhayachari yoga virgo Virgo monthly horoscope your අනාගත ලග්න පලාපල ඉර උභයචාරී යෝග ඔක්තෝබර් ඔක්තෝබර් 2015 ඔබට කොහොමද ඔබම බලාගන්න ඔබේ පලාපල ඔබේ ලග්නයට කටක ලග්න පලාපල - ඔක්තෝබර් 2015 කටක ලග්න පලාපල - ජූලි 2015 කටක ලග්නය කන්‍යා ලග්න පලාපල කුම්භ ලග්න පලාපල කුම්භ ලග්නය ගුරු මාරුව ගුරු මාරුව ඔබේ ලග්නයට ගුරු මාරුව ඔබේ ලග්නයට - කන්‍යා ලග්නය ගෝචර පලාපල ජන්ම පත්‍රය ජන්ම පලාපල ජූලි 2015 ජූලි මාසයට තුලා ලග්න පලාපල තුලා ලග්නය දවසේ ලග්න පලාපල දෙසැම්බර් ධනු ලග්න පලාපල ධනු ලග්නය නිවැරදි පලාපල පලාපල විස්තර පෞද්ගලික ලග්න පලාපල මකර ලග්න පලාපල මකර ලග්නය මිථුන ලග්න පලාපල මිථුන ලග්නය මීන මීන ලග්න පලාපල මීන ලග්නය මේෂ ලග්නය යෝග රවි - ගුරු පරිවර්ථනය රවි කුජ සංයෝගය රවි ගුරු පරිවර්ථනය ලග්න ලග්න පලාපල වාර්ෂික ලග්න පලාපල වෘශ්චික ලග්න පලාපල වෘශ්චික ලග්නය වෘෂභ ලග්න පලාපල වෙශී වොශී සිංහ සිංහ ලග්න පලාපල සිංහ ලග්නය හඳ