මුදල් ගෙවීම්

How to Pay

පලාපල.lk සේවා සඳහා ඔබේ ළඟම පිහිටි සම්පත් බැංකුව මගින් ඔබේ ගෙවීම් කල හැකියි. 


    

මුදල් ගෙවීමෙන් පසු

071 45 94 94 5
076 99 45 231

palapalalk@gmail.com

  1. මුදල් ගෙවීමෙන් පසු අපට දුරකථනය ඇමතුමක් දෙන්න.
  2. ඉන් පසු අප විසින් ඔබ ගෙවන ලද සම්පූර්ණ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබගේ ගිණුමට ඇතුළත් කර ඔබගේ දුරකතනයට හෝ ඊමේල් මගින් ඔබට දැනුම් දෙනු ඇත.
  3. පළමුව ඔබ ගෙවන ලද සම්පූර්ණ මුදල ඔබගේ ගිණුමට බැර වී ඇතිදැයි තහවුරු කරගන්න.
  4. ඉන්පසු ඔබ විසින් ලබා ගන්නා සේවාව තෝරා ඉදිරියට යන්න.
  5. එවිට ඔබගේ ගිණුමේ ඇති මුදලෙන් අපගේ සේවා ගාස්තු අඩු වී ඔබ ගෙවූ සේවාව ස්වයංක්‍රීයව සක්‍රීය වනු ඇත.
  6. ඔබගේ ගිණුමේ ශේෂයක් වී නම් එය දකුණු පස ඉහළ කෙළවරේ දර්ශනය වනු ඇත.

 

Labels

2015 2020 accurate horoscope analyze aquarius Aquarius monthly horoscope Aries astrology astrology news birth horoscope Cancer Capricorn Capricorn Jupiter transit daily-horoscope December false Future horoscope Gemini Gemini monthly- horoscope history horoscope horoscope yourself July 2015 jupite jupiter jupiter in leo jupiter transit Jupiter transit for you jupiter transit in leo lagna palapla Leo libra Libra monthly horoscope monthly monthly horoscope monthly horoscope 2015 monthly- horoscope moon October October 2015 personalized horoscope Pisces Pisces monthly horoscope planets Sagittarius Sagittarius monthly horoscope Scorpio solar system sun Sun - Jupiter exchange sun and mars conjunction sun mars conjunction horoscope Taurus Taurus monthly horoscope transit transit Horoscope true ubhayachari yoga virgo Virgo monthly horoscope your අනාගත ලග්න පලාපල ඉර උභයචාරී යෝග ඔක්තෝබර් ඔක්තෝබර් 2015 ඔබට කොහොමද ඔබම බලාගන්න ඔබේ පලාපල ඔබේ ලග්නයට කටක ලග්න පලාපල - ඔක්තෝබර් 2015 කටක ලග්න පලාපල - ජූලි 2015 කටක ලග්නය කන්‍යා ලග්න පලාපල කුම්භ ලග්න පලාපල කුම්භ ලග්නය ගුරු මාරුව ගුරු මාරුව ඔබේ ලග්නයට ගුරු මාරුව ඔබේ ලග්නයට - කන්‍යා ලග්නය ගෝචර පලාපල ජන්ම පත්‍රය ජන්ම පලාපල ජූලි 2015 ජූලි මාසයට තුලා ලග්න පලාපල තුලා ලග්නය දවසේ ලග්න පලාපල දෙසැම්බර් ධනු ලග්න පලාපල ධනු ලග්නය නිවැරදි පලාපල පලාපල විස්තර පෞද්ගලික ලග්න පලාපල මකර ලග්න පලාපල මකර ලග්නය මිථුන ලග්න පලාපල මිථුන ලග්නය මීන මීන ලග්න පලාපල මීන ලග්නය මේෂ ලග්නය යෝග රවි - ගුරු පරිවර්ථනය රවි කුජ සංයෝගය රවි ගුරු පරිවර්ථනය ලග්න ලග්න පලාපල වාර්ෂික ලග්න පලාපල වෘශ්චික ලග්න පලාපල වෘශ්චික ලග්නය වෘෂභ ලග්න පලාපල වෙශී වොශී සිංහ සිංහ ලග්න පලාපල සිංහ ලග්නය හඳ