.

ඔබට අවශ්‍ය වේලාවක සේවාවන් සක්‍රීය කර ගැනීම සඳහා ඔබේ පලාපල ගිණුමට ටොප් අප් කරන මුදලට දෙගුණයක වටිනාකමක්! මෙම දීමනාව සීමිත කාලයකට පමණයි.

...

2015 ඔක්තෝබර් ඔබේ ලග්නයට කොහොමද?

පවතින ග්‍රහචාරය අනුව 2015 ඔක්තෝබර් මාසය ලග්න රැසකට වාසි රැසක් උදාකර දෙයි. විශේෂයෙන්ම ජීවිතයේ අමතක නොවන සිහිවටන එක් කිරීමට සමත් වෙයි. ඒ අනුව මෙම වසරේ ඔක්තෝම්බරය එක් එක් ලග්නයට බලපාන්නේ කෙසේද යන්න බලමු.

ගුරු මාරුව ඔබේ ලග්නයට කෙසේද?

රවි හිමි සිංහ රාශිය ගුරුට මිත්‍ර රාශියකි. එබැවින් මෙම ග්‍රහ මාරුව බොහෝ දෙනෙකුට සුබඵල ගෙන දීමට සමත්ය.

නිවැරදි ජ්‍යොතිෂය වෙනුවෙන් ඔබේ දායකත්වය

මෙම ලිපිය කියවන ඔබ ‍‍ ජ්‍යොතිෂ පළිබඳ විශ්වාස කරන, නොකරන ‍හෝ මධ්‍යස්ථ මත දරන්නනෙක් විය හැක. තවත් සමහර විටක ඔබේ ජන්ම පත්‍රය ජ්‍යොතිෂඥයෙකු ලවා විග්‍රහ කර නොගත් අයෙක් විය හැක. ...

මේ වසරේ සිදු වෙන සුවිශේෂී ග්‍රහ මාරුව

ග්‍රහ මණ්ඩලයේ බලවත්ම සුභ ග්‍රහයා වන බ්‍රහස්පති හෙවත් ගුරු රවි හිමි සිංහ රාශිගත වීම මේ වසරේ සිදු වෙන සුවිශේෂී ග්‍රහ මාරුවයි.

Wednesday, May 27, 2015

Palapala Services

පලාපල සේවා

පලාපල වෙබ් අඩවිය මගින් ඔබට ප්‍රයෝජනවත් සේවා රැසක් ඉටු කර ගැනීමට පුලුවන්. ඊට නොමිලයේ සහ සහනදායි දායක මුදලක් ගෙවීමෙන් ලබාගත හැකි සේවාවන්ද ඇතුළත්ය.

හඳුන්වාදීමේ කාලය තුල 50% ක් අඩුකර විශේෂ සහන ගාස්තු යටතේ දායකත්ව සහ සේවාවන් ලබා දීමට අප කටයුතු කර ඇත. 


දවසේ ලග්න පලාපල
Daily Horoscope

මෙය පලාපල.lk මගින් කිසිදු මුදලක්
නොගෙවා නොමිලේ ලබා ගත හැකිය. –විස්තර සඳහා

වාර්ෂික  ලග්න පලාපල
Yearly Horoscope

මෙය පලාපල.lk මගින් කිසිදු මුදලක්
නොගෙවා නොමිලේ ලබා ගත හැකිය. – විස්තර සඳහා

පෞද්ගලික පලාපල
Personalized Horoscope

මෙය පලාපල.lk මගින් කිසිදු මුදලක්
නොගෙවා නොමිලේ ලබා ගත හැකිය. – විස්තර සඳහා

අනාගත ලග්න පලාපල
Future Horoscope

මසකට රුපියල් 50 ක් ගෙවා තුන් මසක්
අනාගත පලාපල දැනගත හැකිය. – විස්තර සඳහා

ඔබේ පලාපල ඔබම බලාගන්න
Your Horoscope Find Yourself

වසරකට රුපියල් 500 ක් ගෙවා
මෙම සේවාවට දායක විය හැකිය. – විස්තර සඳහා

ජන්ම පලාපල විස්තරාත්මකව
General Horoscope Readings

වසරක දායකත්වය, සීමාරහිත ඉදිරියට
පලාපල සහ ජන්මපත විශ්ලේශනය. රු.1500 – විස්තර සඳහා

පැකේජ සහ සේවා විස්තර සඳහා – For details of packages & services

hot-price-verticle

විශේෂ සේවා – Special services

පලාපල වෙබ් අඩවිය මගින් ඔබට තවත් ප්‍රයෝජනවත් සේවා රැසක්!
හඳුන්වාදීමේ කාලය තුල 50% ක වට්ටමක්! – ළඟදීම
Upcoming Special Palapala Services.


ඔබේ ජන්ම පත්‍රය නිවැරදිද?Is your horoscope accurate?
      New!     

ඉදිරි වර්ෂය ඔබට කොහොමද?
How’s the future for you?

විශේෂ ගෝචර පලාපල
Special Transits Report

අධ්‍යාපනය සහ රැකියාව
Education & Career

සෞඛ්‍යය සහ විවාහ දිවිය
Health & Marriage

පොරොන්දම් පරීක්ෂාව
Matchmaking
බබාට නමක්
Baby Names

විශේෂිත ශුභ නැකැත්
Auspicious Times